Present Perfect (Experience)

۲۰,۰۰۰ تومان

درک درست از پرزنت پرفکت یکی از اساسی ترین بخشهای گرامر انگلیسی است چرا که پایه ی ساختارهای پیچیده تری را می سازد. پاور پوینت ارائه شده با در نظر گرفتن اصول تدریس تهیه گردیده و با مثالهای متنوع و تمارین جالب علاوه بر تسهیل تدریس، به یادگیری زبان آموزان هم کمک بسیاری میکند.

Categories: ,

توضیحات

درک درست از پرزنت پرفکت یکی از اساسی ترین بخشهای گرامر انگلیسی است چرا که پایه ی ساختارهای پیچیده تری را می سازد. پاور پوینت ارائه شده با در نظر گرفتن اصول تدریس تهیه گردیده و با مثالهای متنوع و تمارین جالب علاوه بر تسهیل تدریس، به یادگیری زبان آموزان هم کمک بسیاری میکند.