Past Tenses

۲۰,۰۰۰ تومان

Categories: ,

توضیحات

با داشتن تسلط کامل بر زمانهای گذشته و ارتباط آنها با هم، میتوان به صورت کاربردی تر آنها را آموخت. در پاورپویت ارائه شده شما میتوانید این ساختارها را به صورت منسجم آموزش دهید

این فایل همینطور برای زبان آموزانی که تمایل دارند این مبحث را مرور کنند ناسب است